You are hereVodstvo društva

Vodstvo društva


Vodstvo HPD-a "BILO" bira se na Izbornim skupštinama koje se održavaju svake 4 godine.

Izvršni odbor HPD ''BILO'' je izvršno-operativno tijelo, ima 11 članova, a bira ga i potvrđuje Skupština na mandat od 4 godine. Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Izvršni odbor obavlja slijedeće:
- provodi smjernice i odluke koje su utvrdili Skupština, Nadzorni odbor i Sud časti HPD ''BILO'',
- donosi planove i programe svojeg rada,
- utvrđuje prijedloge programske orijentacije i osnove razvitka udruge,
- upravlja imovinom HPD ''BILO'' i donosi odluke o materijalno-financijskim poslovima u skladu s financijskim planom,
- zaključuje sporazume i ugovore te o tome obavještava Skupštinu HPD ''BILO'',
- priprema i razmatra materijale za Skupštinu,
- saziva redovne i izvanredne Skupštine,
- podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i djelovanju,
- saziva, prema potrebi, stalne ili povremene komisije i sekcije, te dužnosnike za pojedine aktivnosti udruge,
- donosi pravilnike o radu komisija i sekcija,
- vodi brigu o održavanju planinarskog skloništa, okoliša (klupe i stolovi kod skloništa), piramide i planinarskih puteva (oznake, table i stupovi),
- donosi programe stručnog i promidžbenog rada, te brine o njihovom izvršavanju,
- priprema i daje prijedlog financijskog plana i završnog računa udruge,
- obavlja i druge poslove za udrugu, koji ne spadaju u nadležnost Skupštine, a u skladu su sa postojećim pozitivnim zakonskim propisima, Statutom udruge i Statutom HPS.

Članovi Izvršnog odbora:
Ivica Kušek – predsjednik
Renato Rac – dopredsjednik 
Ana Bajzek – tajnica 
Jadranka Čiček – blagajnica
Marica Filipić
Miroslav Aleksa
Boris Majerus  
Ivan Burić
Dijana Jakopanec
Tomislav Đuranek
Jadranko Vlahinja

Nadzorni odbor ima tri člana koji se biraju na vrijeme od 4 godine. Nadzorni odbor obavlja pregled poslovanja udruge.

Članovi Nadzornog odbora:
Ivana Kolar - predsjednica  
Neven Magdić 
Josip Kanižaj  

Sud časti se sastoji od tri člana i bira ga Skupština HPD ''BILO'' s mandatom od 4 godine. Sud časti pokreće i provodi postupke te donosi odluke vezano uz nestatutarno ponašanje članova i/ili narušavanje pravila planinarske etike.

Članovi Suda časti:
Milena Bošnjak - predsjednica     
Slobodanka Škundrić
Stjepan Cikač

KALENDAR

  P U S Č P S N
19
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
20
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
21
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
23
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Najnovije fotke

Tko je online

Trenutno su online 0 korisnika i 2 gosta.